E-Mail

otc.miyazawa@gmail.com(日本語)

OGAWAFORGING@hotmail.com(Thai)

Phone

+66-92-2789457(日本語)

+66-92-2639649(Thai)

Address

899/88 M.15 Soi Thaiprakan3, Theparak Rd, T.Bangsaothong, A. Bangsaothong, Samutprakarn, Thailand 10570

問い合わせ(日本語, English, Thai )